Плика синдром

Плика синдром

Плика синдром или Синдром на медиопателарната плика

Според световната литература – Плика синдромът представлява между 3% и 5 % от общата патология на колянната става. 

Диагностицирането на синдрома варира между 18% и 72%. Медиопателарната плика предствалява мекотъканен брид , позициониращ се в медиалното ставно пространство на коляното. Тя е често срещан анатомичен вариант на непълна резорбция на мекотъканна стена разделята коляното на две половини по време вътреутробното развитие на индивида. Честотата и в някои популации може да достигне до 70 % . Медиопателарната плика може да се срещне в коляното и без клинична изява на симптомите. Поради трудното му диагностициране , навременното му оперативно лечение (между 3-6 месеца от началото на симптомите) е успешно в не голям процент от пациентите . Недиагностицираната хипертрофия на медиопателарната плика е една от честите причини за хронична гонартроза .

Това състояние се проявява със следните симптоми :

 • болки (дълбоко в коляното , които се усилват при спорт или друго натоварване);
 • Щракащ звук;
 • временна оточност на колянната става . 

Чести придружаващи състояния са

 • развитието на фиброзна тъкан; 
 • задебеляване на фиброзните мембрани;
 • уплътняване на ставната капсула. 

Образувалата се съединителна тъкан , води до маскиране на клиничната симптоматика . Това води до неправилен избор дали да се премине към оперативно лечение или да се използват методите на консервативното лечение .

Лечение

Състои от консервативни методи, включващи употребата на НСПВС и медикаменти повлияващи оттока.


Физиотерапия

 • магнитотерапия; 
 • средночестотни токове; 
 • ултрафонофореза; 
 • лазертерапия; 
 • гунафореза; 
 • кинезитерапия.

При неповлияване на симптоматиката е необходимо уточняване и преминаване към артроскопско лечение.