Терапия - Светлотерапия
Терапия - Светлотерапия

Светло терапия

Лампата солукс предизвиква върху кожата топлинен еритем, хиперемия в тъканите, разширяване на кръвоносни и лимфни съдове, което води до подобряване на лимфо и кръвообръщението и разнасяне на възпалителните процеси.Топлинният ефект оказва лечебно, болкоуспокояващо, противовъзпалително и трофично действие на дълбоко разположените тъкани и вътрешни органи.
Прилага се най-вече при:
– Синуити, отит, фарингит