Д-р Илиева

Д-р Александра Илиева

Рехабилитатор

Тел: 0884 550 034
Мейл: desk@lasertherapybg.com

    Завършва Медицински университет Пловдив през 2017 г. Работи в областта на Физикалната и рехабилитационна медицина от 4 г. От 2018 г. е асистент към Катедрата по Физикална и рехабилитационна медицина на МУ-Пловдив, ангажирана с преподаване на англоезични студенти.

    Притежава сертификати за следдипломна квалификация по ударно-вълнова терапия, лазер терапия, роботизирана рехабилитация. Член на Българския лекарски съюз (БЛС), Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация (АФМР) и Международното дружество по физикална и рехабилитационна медицина(ISPRM).

    Участва в национални и международни конгреси по специалността. Има публикации в наши и чужди реномирани научни списания.