Гонкова

Д-р Мария Гонкова

Специалист по физиотерапия

Тел: 0884 550 034
Мейл: desk@lasertherapybg.com

    Д-р Мария Гонкова, дм е завършила медицинското си образование в МУ- Пловдив. През 2014г придобива специалност Физикална и рехабилитационнна медицина, а през 2015г успешно защитава дисертация на тема‚ Ефект на радилната ударно-вълновална терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална терапия.

    Член е на Европейското дружество по физикална терапия и Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Автор е на статии, публикувани в множество български и чуждестранни издания. Притежава европейски сертификат за прилагане на ударно-вълнова терапия.

    Преподавател по специалността си в МУ – Пловдив