Физиотерапия
 • 0

Какво е физиотерапия?

Какво е физиотерапия? Физикалната терапия, известна още като физиотерапия, представлява едно от най-старите направления в медицината, което се използва изключително широко в модерната практика и се прилага при множество заболявания, вариращи от навехната китка до лечение на последиците от инсулт, инфаркт на миокарда, фрактури, дискови хернии, артрози и много други.

Названието физиотерапия произхожда от гръцките думи fysis-природа и therapeia-лечение, т.е. природолечение. Прилагана много широко още от дълбока древност, физиотерапията днес намира все повече привърженици, поради своята висока ефективност, безопасност и отлични резултати.

Физиотерапията цели възстановяване на здравето чрез използване на естествени и преформирани природни фактори. Тя е комплекс от средства и методики, насочени към профилактиката и лечението на различни заболявания с помощта на естествени (слънце, море, лечебна кал, вода, масаж, движение) и преформирани (електрически ток, ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле) физикални фактори.

В еволюционното си развитие, човекът е привикнал към дразнителите на природната среда- термичен, механичен, магнитен, електрически и др. Затова физиотерапевтичните фактори действат върху организма пряко, физиологично, ефективно, патогенетично върху болестния процес.

Естествените физикални фактори са познати от дълбока древност и стоят в основата на:

 • Топлолечението;
 • Балнеолечението;
 • Калолечението;
 • Хидротерапията;
 • Климатолечението;
 • Други базисни за физиотерапията раздели.

Преформираните фактори се появяват с развитието на науките физика и електроника и са свързани с използването на апаратура произвеждаща:

 • Електрически ток;
 • Електромагнитни полета;
 • Лъчения;
 • Механични вълни;

Съвременната физикална терапия се развива с изключителни темпове през последните години. Навлизат редица нови фактори с високоефективен терапевтичен ефект като:

 • Лазери;
 • Високоинтензивни магнитни полета;
 • Ултразвук;
 • Ударно-вълнова терапия;
 • и др.

Често се използват в случаи, когато лекарствените средства имат неблагоприятна странични действия, а самите физикални фактори нямат странични такива.

Физикалната терапия е средство, чиято основна цел е връщане или подобряване на увредени функционални активности, движение, изпълнение на ежедневните дейности и професионални задължения след травма, инцидент или заболяване с различна етиология.

Цели на физиотерапията:

В ранната и острата фаза – за да въздейства лечебно и предотврати прогресирането на патологичния процес и усложненията.

В хроничната фаза – да осигури поддържащо лечение и да постигне максимална функционална годност.

В реконвалесцентната фаза – да подпомогне и ускори оздравителния процес чрез стимулиране на защитните сили на организма.

Основните видове физиотерапевтични процедури

 • Преформирани физикални фактори;
 • Кинезитерапия;
 • Водолечение;
 • Термотерапия;
 • Инхалационна терапия;
 • Светлолечение;
 • Калолечение;
 • Климатотерапия;
 • Балнеотерапия и др.
Преформирани физикални фактори:

Електротерапия: клон от физикалната медицина, който се занимава с приложението на различните форми на електричеството с цел профилактика, рехабилитация и лечение. Често използвани физиотерапевтични процедури са:
– Галванизацията;
– Електрофорезата;
– ТЕНС;
– Терапията с интерферентни токове;
– Електростимулации;
– Други обезболяващи нискочестотни токове.

Магнитотерапия – нискочестотна и високочестотна

Високочестотните токове – TECAR

Лазертерапия – нискоинтензивна и високоинтензивна

Ултразвукова терапия: раздел от физиотерапията, който се занимава с използването на ултразвуковите механични вълни в лечебния процес. Използват се специални апарати, произвеждащи ултразвукови вълни, с които се облъчват засегнатите части от тялото. Въвеждането на лекарствени вещества през кожата с ултразвук се нарича ултрафонофореза.

Кинезитерапия

използва различните форми на движението и двигателната активност за постигане на пълно функционално възстановяване на болния. В основата на това лечение лежат активните физическите упражненията и пасивните похвати -масаж във всичките им форми и разновидности. Масажът се осъществява чрез движения върху тялото и се постига подобряване на цялостната кръвна и лимфна циркулация, релаксация на мускулите и сухожилията, ускоряване на възстановителните процеси, като методът се използва широко както с лечебна цел, така и профилактично.

Светлинна терапия: занимава се с терапевтичното приложение на видимите, инфрачервените и ултравиолетовите лъчи. Светлинотерапията е позната още като фототерапия.

Хидротерапия: дял от физиотерапията, който се занимава с използването на обикновената вода, в трите възможни агрегатни състояния, като лечебен и профилактичен фактор. Към този дял се отнасят всички лечебни вани, душове, обливания, обтривания, а също така процедурите използващи лед (криотерапия) и пара (вапотерапия).

Термотерапия: включва използването на различни нагрети среди (парафин, пясък, лечебна кал, торф, глина, въздух и др.) с цел внасяне на топлина (екзогенна топлина). Към термотерапията се отнасят всички процедури свързани с общо и локално загряване на тялото, в това число и използването на сауна.

Балнеотерапия: занимава се с терапевтичните и профилактични ефекти от използването на минералните води. Минералните води са един от най-значимите фактори на физикалната терапия и се използват при лечението на множество заболявания, обхващащи всички органи и системи.

Калолечение (пелоидотерапия): част от физикалната медицина, използваща различните видове лечебна кал с природен произход. Чрез различни апликационни техники лечебната кал се нанася по цялото тяло или върху увредената част с лечебна или профилактична цел.

Климатотерапия: раздел от физиотерапията, който използва факторите на климата на даден район, с лечебна и профилактична цел. Към този раздел влизат морелечението (таласотерапията), хелиотерапията (слънцелечение), аеротерапията и планинското климатолечение.

Инхалационна терапия: използва дихателните пътища за внасяне на различни вещества в организма. Популярни форми на инхалационната терапия са аерозолотерапията и аеройонотерапията.

Акупунктура и акупресура: с помощта на натиска на ръцете или чрез специални игли се въздейства върху точно определени точки (енергийни полета), за постигане на желаната цел.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *